Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ο 2ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας, τον οποίο οργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμός Πληροφορικής έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις στα γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές και επαγγελματικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Please follow and like us: