Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ο 2ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας, τον οποίο οργανώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμός Πληροφορικής έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις στα γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές και επαγγελματικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης.