Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας 2020

Προκηρύσσεται o 3ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας για άτομα ηλικίας 14 – 25 ετών (έτη γέννησης 1995-2006 συμπεριλαμβανομένων), ο οποίος διοργανώνεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Κυ.Συ.Π, CCS – Cyprus Computer Society). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες και μη, hackers, ερευνητές ασφαλείας, αλλά και αυτοδίδακτοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους  έναντι πολλαπλών στόχων σε πραγματικό χρόνο!

Στόχος Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με στόχο να ανακαλυφθούν νέα ταλέντα στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν καριέρα σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Από τους συμμετέχοντες 10 άτομα θα αποτέλεσουν την Κυπριακή Ομάδα η οποία θα συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSC) ο οποίος θα διεξαχθεί το Νοέμβριο στην Αυστρία. Ο διαγωνισμός ECSC αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network and Information Security).

Θεματική Διαγωνισμού

Οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να λύσουν προκλήσεις που σχετίζονται με web security, mobile security, crypto puzzles, reverse engineering and forensics και θα συλλέγουν βαθμούς για κάθε πρόβλημα που επιλύουν.

Διεξαγωγή Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. Θα διεξαχθεί από την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 στις 00:01 μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 στις 23:59. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν, οποιαδήποτε μέρα και ώρα κατά την πιο πάνω περίοδο, από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο με στόχο να λύσουν διάφορες διαδικτυακές προκλήσεις (online challenges) με τη μορφή CTF (Capture the Flag).

Γλώσσα

Η γλώσσα του διαγωνισμού καθώς και των κανονισμών, επικοινωνίας και άλλων εντύπων θα είναι η Αγγλική.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα άτομα έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1995 και 2006 συμπεριλαμβανομένων. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφές για Συμμετοχή

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή μέχρι το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 (Ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής).

Σημαντικοί σύνδεσμοι